Tin mới về thuốc lá ở Nam Phi

Lượt xem : 268
Cập nhật thời gian : 2022-03-31 15:32:59

Nền tảng của thị trường tự do lo lắng liệu kế hoạch của chính phủ Nam Phi điều hành s ản phẩm e-thuốc có kích thích thương mại bất hợp pháp không? khuyến khích thêm người hút thuốc và mua thuốc lá từ chợ đen.

Nam Phi tin rằng thuốc lá là độc hại và cần phải có quy định, nền tảng thị trường tự do nói vậy. Tuy nhiên, thuốc lá điện tử là sản phẩm giúp giảm tổn hại của thuốc lá.

Lượng thuế tiêu thụ tổng trên thuốc lá điện tử sẽ bị giảm 92 [*2.28] đã tăng lên zar346. Lý do chính khiến những người hút chích chọn sản phẩm bất hợp pháp là giá thấp, mà là tính toán ra 62='của thị trường thuốc lá không chính thức. Số hàng lậu không tuân thủ tiêu chuẩn sản xuất, gây thiệt hại lớn hơn.

Việc cấm thuốc lá bất hợp pháp ở Nam Phi đã chứng kiến một sự tăng trưởng đáng kể trong thời gian bị cấm thuốc lá tạm thời.