Hoa Kỳ áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm vaping

Lượt xem : 277
Cập nhật thời gian : 2022-03-07 16:13:30

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, 30 tiểu bang của Hoa Kỳ và Đặc khu Columbia sẽ đánh thuế các sản phẩm vaping và thuốc lá điện tử.

 

Vào năm 2015, chỉ có ba tiểu bang của Hoa Kỳ và Quận Columbia có thuế đối với các sản phẩm vaping, nhưng chỉ có 18 tiểu bang không có thuế vaping kể từ tháng 2 năm 2022, theo Liên đoàn quản lý thuế.

 

Nhiều bang ở Hoa Kỳ có thể sớm áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm vaping.

 

Hiện tại chỉ có Quận Cook và thành phố Chicago ở Illinois và Quận Montgomery ở Maryland có các khu vực pháp lý địa phương áp đặt thuế tiêu thụ đặc biệt bổ sung đối với các sản phẩm vaping.

 

Khách hàng phải được lập hóa đơn phù hợp để đảm bảo bạn đang tính đúng thuế để có thể theo kịp GST.