Quy tắc mới của thuốc lá điện tử Hồng Kông

Lượt xem : 326
Cập nhật thời gian : 2022-01-13 17:41:27

Gần đây, các nhà lập pháp Hồng Kông đã thông qua dự luật về thuốc lá điện tử, và việc nhập khẩu hoặc bán thuốc lá điện tử ở Hồng Kông sẽ bị coi là bất hợp pháp, đặc biệt lưu ý rằng việc sử dụng cá nhân các sản phẩm thuốc lá điện tử không bị cấm.

Có một số tiếng nói khác nhau về việc thực hiện dự luật, với một số người ủng hộ đây là một chiến thắng lớn, và một số chính trị gia thậm chí đang kêu gọi thêm các lệnh cấm để hạn chế sử dụng thuốc lá.

Tương tự, một bộ phận khác của các nhà lập pháp tin rằng dự luật đã đi quá xa trong việc nhắm mục tiêu vào thuốc lá điện tử và các sản phẩm liên quan của chúng, và làm như vậy sẽ gây hại cho các lĩnh vực đổi mới tiềm năng.

Một bài báo gần đây của Bưu điện Hoa Nam cũng đã thu hút sự chú ý. "Do lệnh cấm thuốc lá điện tử của Úc không thành công trong việc giảm tỷ lệ hút thuốc, Hồng Kông nên suy nghĩ lại."