Giải tán điện tử ở Brazil có hợp pháp không?

Lượt xem : 875
Cập nhật thời gian : 2022-04-06 17:06:56

Từ 2009, vài cửa hàng vẫn còn bán sản phẩm tối tân về lò phun thuốc điện. Một số người cho rằng hàng hoá điện tử có thể được mua ở các cửa hàng và trực tuyến, và không cần thiết phải cấm sản phẩm phun thuốc điện tử ở Brazil. Sau khi lệnh cấm phun thuốc điện tử bị loại bỏ, Brazil có thể đóng thuế bán sản phẩm đó.

Theo cuộc họp mới nhất, cơ quan sức khỏe Liên bang Brazil sẽ xem xét lại luật pháp và quy định liên quan của sản phẩm atomihoàn to àn điện tử, và sản phẩm atomiger điện tử của Brazil có thể được hợp pháp.

Các chuyên gia trồng trọt của Brazil nói nếu hợp pháp, số lượng người dùng chất nổ điện tử ở Brazil sẽ tăng nhanh.