Luật điện tử của Trung Quốc s ắp được hiệu quả.

Lượt xem : 449
Cập nhật thời gian : 2022-04-07 17:35:44

Trung Quốc đã công bố các biện pháp xử lý thuốc lá điện tử vào tháng ba, cấm bán thuốc lá điện tử ngoài mùi vị của thuốc lá. Hội đồng Y tế Thế giới đã ủng hộ mạnh mẽ chính sách này vào tháng Năm này.

Tổ chức Y tế Thế giới nói: Quy định điện tử là một trong những phương pháp kiểm soát thuốc lá toàn diện. Sao anh lại làm thế?

Bảo vệ công chúng khỏi rủi ro sức khỏe. Thuốc lá điện tử có hại cho người dùng và người xung quanh. Việc phơi nắng trẻ em và thiếu niên với nicotine có thể gây ảnh hưởng tới phát triển não và làm họ gây nghiện.

Lần này, Quy định điện tử của Trung Quốc s ẽ được thực hiện bởi Tổ chức Y tế Thế giới.