Động lực video

Video mở hộp thuốc lá điện tử dùng một lần AAOK Y03 6ml

Lượt xem : 534
Cập nhật thời gian : 2022-04-13 16:57:49

Kích thước: 118 * đường kính 20mm

Trọng lượng: 53,8g

Thể tích chiết rót: 6ml

Dây sưởi: dây nóng dây đôi Nautilus

Kháng hút: khoảng 500PA

Số miệng: khoảng 1500 miệng

Nó có thể được tính phí: Không