Khu mua cũng bị cấm ở Anh

Lượt xem : 1034
Cập nhật thời gian : 2022-03-14 18:43:52

Những sản phẩm của hãng đóng phim Vapeman của thuốc lá điện tử sẽ bị gỡ khỏi kệ ở Anh (GB) vì cấm người đó bán ở Anh sau khi không hoàn thành các thủ tục liên quan.

Luật Anh yêu cầu các công ty loại bỏ các sản phẩm liên quan đến cảm biến, nhà cung cấp triệu hồi các sản phẩm liên quan đến cảm biến, và người tiêu dùng quay về.

Thuốc E-Kia được xuất bản trên trang web của MX mới được bán trên thị trường Anh sau khi được phê chuẩn hợp lệ.

Những sĩ quan thương mại Anh quốc có thể nghi ngờ rằng họ đang bán các sản phẩm liên quan đến người du dương chỉ để được tiếp cận với các sản phẩm liên quan. Nếu ai đó được tìm thấy bán các sản phẩm Vapeman, công ty của họ sẽ bị tịch thu và các hành động thực thi pháp luật sẽ được cân nhắc!