Động lực video

Nhà máy cường độ thuốc lá điện tử AAOK Y10 2,2ml Khoảng 600 Thuốc lá điện tử dùng một lần

Lượt xem : 866
Cập nhật thời gian : 2022-04-26 14:49:08

Kích thước: 103,6 * 26 * 13,8mm

Trọng lượng: 36g

Thể tích chiết rót: 2,2ml

Dây sưởi: dây sưởi lõi bông ngang

Kháng hút: khoảng 500PA

Số miệng: khoảng 600 miệng

Nó có thể được tính phí: Không

WeChat & Điện thoại: 13688838885