Động lực video

Nhà máy AAOK Hỗ trợ thuốc lá điện tử có thể nạp lại 10ml OEM / ODM

Lượt xem : 731
Cập nhật thời gian : 2022-04-29 17:18:13

Tên sản phẩm: AAOK A27D pod

Lượng dầu nạp: 10ML

Số miệng: khoảng 3000 miệng

Vẽ điện trở: 0,8Ω

Tư liệu: PCTG

Chế độ đầu ra: đầu ra bảo vệ micrô, 3.6V, 3A

WeChat & Điện thoại: 13688838885