Giá thuốc lá điện tử của Đức tăng

Lượt xem : 414
Cập nhật thời gian : 2022-02-18 17:09:14

Giá các sản phẩm vaping của Đức, do nước này tăng thuế đối với các sản phẩm thuốc lá, sẽ tăng lên.

Đức đã tăng thuế đối với các sản phẩm thuốc lá lần đầu tiên kể từ năm 2015. Theo các báo cáo, giá của các sản phẩm vaping điện tử ở Đức đã tăng cùng với việc tăng thuế đối với chất lỏng vaping. Sau ngày 1 tháng 7 năm 2022, giá của sản phẩm chất lỏng vaping 10ml hiện là 4 euro, Thuế đã tăng thêm 1,06 euro và giá đã tăng lên khoảng 5,60 euro. Sau năm 2024 thuế sẽ tăng thêm 2,00 euro và giá sẽ là 6 euro. Từ năm 2025 đến năm 2026, thuế sẽ lại được tăng thêm 0,60 euro, và tổng giá sản phẩm sẽ là 6,60 euro và 7,20 euro.

Ngoài ra, sau ngày 1 tháng 1 năm nay, luật cấm quảng cáo thuốc lá ngoài trời của Đức có hiệu lực, không chỉ đối với các sản phẩm thuốc lá "truyền thống" như thuốc lá điếu mà còn đối với các sản phẩm không đốt bằng nhiệt sau năm tới và các sản phẩm phun điện tử trong năm sau. Sản phẩm có hiệu lực.