Chính phủ Thái Lan cân nhắc hợp pháp hóa thuốc lá điện tử!

Lượt xem : 509
Cập nhật thời gian : 2022-01-26 15:02:07

Trong một báo cáo quốc gia dành cho Thái Lan, Bộ Kinh tế Kỹ thuật số và Xã hội hy vọng sẽ cung cấp cho những người hút thuốc một giải pháp thay thế thuốc lá.

 

Tin tức được hỗ trợ bởi End Cigarette Smoke Thái Lan, một mạng lưới cai thuốc lá ở Thái Lan. Họ tin rằng thuốc lá điện tử không chỉ là một sự thay thế an toàn hơn cho thuốc lá điếu và việc đánh thuế thuốc lá điện tử được hợp pháp hóa cũng có thể có lợi về mặt tài chính.

 

“Chúng tôi tin rằng việc hợp pháp hóa thuốc lá điện tử sẽ giúp Thái Lan đạt được mục tiêu giảm người hút thuốc và bảo vệ những người không hút thuốc khỏi khói thuốc thụ động”, các thành viên của mạng lưới nhóm cai nghiện cho biết.

 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thuốc lá điện tử là một giải pháp thay thế hoặc chuyển đổi sang thuốc lá an toàn hơn và hơn 70 quốc gia đã hợp pháp hóa thuốc lá điện tử vì nó làm giảm số lượng người hút thuốc.

 

Dữ liệu liên quan cho thấy trong bảy năm qua kể từ khi Thái Lan cấm thuốc lá điện tử, số lượng người sử dụng thuốc lá điện tử ở Thái Lan đã tiếp tục tăng trưởng ổn định, điều này cho thấy nhu cầu thị trường tiềm năng.