Chương trình bán thuốc lá điện tử thế giới hợp tác với MHRA ở Anh.

Lượt xem : 595
Cập nhật thời gian : 2022-04-10 15:08:24

Sau sự hợp tác giữa triển lãm điện tử thế giới và đám Ma túy Anh Quốc, triển lãm điện tử thế giới trở thành triển lãm thuốc lá thông thường nhất. The sự kiện Giám đốc chương trình e-Điếu thế giới đã công bố rằng rất là vinh dự khi hợp tác với MX tại Anh và sẽ giúp MX được hoạt động của màn trình diễn thế giới ở Anh.

Chương trình to àn thế giới về e-cigar và MHRA sẽ tiếp tục hợp tác để bảo đảm những người trưng bày phải tuân thủ quy định Anh quốc. Tốt hơn nên đảm bảo rằng những sản phẩm này là sản phẩm hợp pháp và chất lượng cao trong hợp tác, điều đó có lợi cho việc bán lẻ và khách hàng muốn mua sản phẩm của họ.

MHRA's đứng đầu ngành y chất lượng và Cục cận vệ nói rằng họ s ẽ tham gia các chương trình giống nhau hơn để đảm bảo các sản phẩm được trưng bày trong sự kiện phải tuân thủ quy định của Anh. Sự hợp tác giữa triển lãm e-thuốc lá thế giới và Giám đốc Anh Quốc sẽ giúp triển lãm e-Điếu thuốc lá thế giới tiến gần hơn đến những sản phẩm e-Kia hoàn hảo trên thị trường Anh Quốc.

Cuộc triển lãm thế giới thuốc lá điện tử sẽ được tổ chức ở Dubai vào tháng Sáu và London vào tháng Mười Một. Sự hợp tác giữa chương trình điện tử thế giới và cơ quan điều hành sức khỏe Anh sẽ có tác dụng ngay lúc này.

Các xưởng thuốc lá điện tử Aaok cũng sẽ tham gia triển lãm thuốc lá điện tử thế giới vào tháng Sáu!

Số Booth Số 806

Thông tin liên lạc:

Email: Miss He [email protected]

Aaok mừng cho anh tham khảo ý kiến!