AAOK A02D Thuốc lá điện tử có thể nạp lại 1.8ml 500 pod

Tên sản phẩm: AAOK A02D pod
Thể tích chiết rót: 1.8mL
Số miệng: khoảng 500 miệng
Quy cách: 3 viên đạn / hộp
Tư liệu: PCTG
WeChat & Điện thoại: 13688838885
$0.00
/ Miếng
Sự miêu tả
Sự miêu tả

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi