AAOK A02D Thuốc lá điện tử có thể nạp lại 1.8ml 500 pod

Tên sản phẩm: AAOK A26D pod
Thể tích chiết rót: 8mL
Số miệng: khoảng 2500 miệng
Điện trở hấp thụ: 0,5Ω
Tư liệu: PCTG
Chế độ đầu ra: công suất đầu ra bo mạch chủ, 4.2V, 10A
WeChat & Điện thoại: 13688838885
$0.00
/ Miếng
Sự miêu tả
Sự miêu tả

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi